+38(032)239-51-45

Transbudinžiniring Ltd. - Konštrukcia a dizajn

    SLUŽBY

Poskytovanie poradenských a inžinierskych služieb a vykonanie funkcií zákazníka.

Firmy Skupiny spoločností vykonávajú širokú škálu služieb súvisiacich s podporou stavebného procesu, a to:

 • Špecializovaný právny audit v oblasti verejného obstarávania.
 • Špecializovaný právny audit v oblasti stavebníctva.
 • Služby, súvisiace s vybavovaním súťažných podkladov pre organizáciu súťaží v stavebníctve.
 • Podpora kontrol, vykonávaných kontrolnými orgánmi (finančný úrad).
 • Vypracovanie právnych schém realizácie investičných projektov v stavebníctve.
 • Komplexná podpora pri výstavbe stavebného objektu (riadenie stavebných projektov).
 • Technický dozor na stavbe.
 • Prieskum a hodnotenie technického stavu budov.
 • Expertíza projektovej dokumentácie.
 • Vykonanie funkcií zákazníka.
 • Kontrola (hodnotenie) kvality technických a technologických riešení v stavebníctve.

Pre vykonanie vyššie uvedených druhov činnosti na firmách Skupiny spoločností pracujú 22 vysoko kvalifikované právnici, 10 certifikovaných odborníkov pre technický dozor.

Poskytovanie projektových služieb v stavebníctve.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov firmy Skupiny spoločností majú vo svojej štruktúre dva projektové ústavy, ktoré vykonávajú úplný komplex projektových a prieskumných prác, vrátane vypracovania stavebných projektov, geologických prác a geodetického prieskumu. K dispozícii týchto firiem Skupiny spoločností je vlastné laboratórium pre testovanie pôdy, moderné geologické a geodetické zariadenia, vrátane vrtných zariadení. V tejto oblasti sú zamestnaní 15 geológov a 4 laboranti, viac ako 20 autorizovaných inžinierov-projektantov.

Realizácia stavebných prác.

Skupina spoločností realizuje širokú škálu stavebných prác, súvisiacich s:

 • Povrchovými banskými prácami – výkop, násyp, skrývkové práce, rekultivačné práce, zemné hrádze/násypy.
 • Účasťou na realizácii infraštruktúrnych projektov - výstavba a rekonštrukcia železničných tratí a súvisiacich zariadení.
 • Vodohospodárske stavby - rúrové priepusty, malé mosty, kanalizácie, oporné múry, práce, spojené so spevňovaním riečnych brehov.
Pre splnenie vyššie uvedeného komplexu vo vlastníctve právnických osôb Skupiny spoločností sú 120 zariadení a závesné príslušenstvo, vrátane 55 špeciálnych stavebných strojov (buldozéry, bagre, vibračné valce, nádržové lode, žeriavy, vyklápačky). 90% strojov majú roky výroby 2012-2013. Prednosť pri výbere dodávateľa technického zariadenia sa dáva svetovým lídrom v tejto oblasti. Obrovské množstvo špecializovaných stavebných strojov, používaných v Skupine spoločností sú značky Caterpillar.