+38(032)239-51-45

Transbudinžiniring Ltd. - Konštrukcia a dizajn

    O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť s ručeným obmedzením «Transbudinžiniring» je členom skupiny spoločností, ktorá má skúseností v uskutočnení nasledovných druhov činnosti, spojených s výstavbou zemných stavieb a realizáciou zemných prác:
  • Poskytovanie poradenských a inžinierskych služieb a vykonanie funkcií zákazníka
  • Celkový počet zamestnancov, podieľajúcich sa na činnosti Skupiny spoločností - viac ako 500 ľudí (vrátane viac ako 200 inžinierov, viac ako 20 právnikov, 10 certifikovaných odborníkov pre technický dozor).
  • Poskytovanie projektových služieb v stavebníctve
  • Pre vykonanie geologických a geodetických prác Skupina spoločností je zabezpečená moderným geodetickým zariadením, laboratóriom pre testovanie pôdy, vybaveným vrtným zariadením. Projektové práce vykonávajú 20 inžinierov-konštruktérov, geologické a geodetické práce - 15 geológov a 4 laboranti.
  • Realizácia stavebných prác
  • Skupina spoločností má vlastný veľký vozidlový park a park stavebných mechanizmov v počte viac ako 120 jednotiek, väčšinou 2012-2013 rokov výroby. Používajú sa moderné stroje značiek Caterpillar, Volvo, Hyundai, Scania.