+38(032)239-51-45

Transbudinżyniryng Ltd. - Budowa i projektowanie

    USŁUGI

Świadczenie usług konsałtyngowych i inżyringowych oraz pełnienie funkcji Zleceniodawcy.

Przedsiębiorstwa Grupy kompanii świadczą szeroki spektrum usług, związanych z asystem budowictwa, zwłaszcza:

 • Specjalny audyt prawny w zakresie zamówień państwowych.
 • Specjalny audyt prawny w zakresie budownictwa.
 • Usługi dotyczące sporządzenia dokumentacji tendrowej w celu organizacji tenderów w budownictwie.
 • Asyst sprawdzań, dokonywanych przez organy kontrolne (Państwowa Inspekcja Architektoniczno - Budowlana Ukrainy - PIABU, inspekcja finansowa).
 • Opracowanie schematów prawnych realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie.
 • Asyst kompleksowy budownictwa obiektu (zarządzanie projektem budownictwa).
 • Nadzór techniczny nad budownictwem.
 • Pełnienie funkcji Zleceniodawcy.
 • Sprawdzanie (ocena) jakości rozwiązań technicznych i technologicznych pod czas budownictwa.

W celu realizacji w/w rodzajów działalności na przedsiębiorstwach Grupy kompanii zatrudnieni są 20 prawników o wysokiej kwalifikacji, 10 certyfikowanych biegłych do nadzoru technicznego.

Świadczenie usług projektowych w budownictwie.

Do realizacji tego kierunku przedsiębiorstwa Grupy kompanii posiadają w swojej strukturze dwie jednostki projekwtowe, dokonujące całkowitego kompleksu prac projektowo-wyszukiwawczych, w tym opracowanie projektów budowlanych, wyszukiwania geologiczne i geodyzyjne. Do dyspozycji tego oddziału Grupy kompanii jest własne laboratorium do badania głeby, współczesne urządzenie geologiczne i geodezyjne, w tym urządzenie wiertnicze. Bezpośrednio w tym zakresie pracują 15 geolodzy i 4 laboranci, więcej niż 20 certyfikowanych inżynierów - projektantów.

Wykonanie prac budowlanych.

Grupa kompanii realizuje szeroki zakres prac budowlanych, związanych z:

 • Otwartymi pracami górniczymi – wykop, nasyp, prace związane z odkrywaniem, prace rekultywacyjne, tamy ziemne.
 • Udział w realizacji projektów infrastrukturalnych – budownictwo i rekonstrukcja kolei oraz obiektów towarzyszących.
 • Wznoszenie budowli hydrotechnicznych – rur przepuszczających wodę, małych mostów, drenaży, ścian oporowych, prac, dotycząych umocnień nadbrzeżnych.
W celu wykonania w/w kompleksu w posiadaniu osób prawnych Grupy kompanii jest 120 jednostek techniki i urządzenia wiszącego, w tym 55 jednostek specjalnej techniki budowlanej (buldożery, ekskawatory, wibrowalce, cysterny do tankowania, żurawy samochodowe, samochody wywrotki). 90% techniki produkcji roku 2012 – roku 2013. Priorytet pod czas wyboru dostawcy techniki nadawany jest światowym liderom tej branży. Liczba przeważna specjalnej techniki budowlanej, pracującej w Grupie kompanii jest techniką marki Caterpillar.