+38(032)239-51-45

Transbudinżyniryng Ltd. - Budowa i projektowanie

    O KOMPANII

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością «Transbudinżyniryng» należy do Grupy kompanii mających doświadczenie w kolejnych kierunkach działalności, związanych z wznoszeniem budowli ziemnych oraz wykonaniem prac ziemnych:
  • Świadczenie usług konsałtingowych i inżyniryngowych, a także pełnienie funkcji Zleceniodawcy
  • Ogólna liczba pracowników, zatrudnionych w Grupie kompanii – więcej niż 500 osób (z których: więcej niż 200 inżynierów, więcej niż 20 prawników, 10 certyfikowanych biegłych do nadzoru technicznego)
  • Świadczenie usług projektowych w budownictwie
  • Dla przeprowadzenia prac geologicznych i geodezyjnych grupa kompanii zaopatrzona jest we współczesne urządzenie geodezyjne, laboratorium do badania głeby i urządzenie wiertnicze. Prace projektowe wykonują 20 inżynierów – projektantów, prace geologiczne i geodezyjne – 15 geolodzy i 4 laboranci.
  • Wykonanie prac budowlanych.
  • Grupa kompanii posiada potężne zaplecze maszyn i mechanizmów w ilości ponad 120 jednostek, przeważnie 2010- 2013 roku produkcji. Wykorzystywana jest współczesna technika marek Caterpillar, Volvo, Hyundai, Scania.